Mika Snell

VD, EFKOM AB
Ägare, Speed Business®

Ägare, Faluspelet.se & övriga stad_spel.se
Säljutbildningar och säljcoaching
Föreläsningar inom sälj, inspiration

och entreprenörsskap
Mobil: 070-622 66 32
Email: mika.snell@efkom.se
Email: mika.snell@speedbusiness.se

Ola Linnteg

Projektledare, Speed Business®

Säljcoach
Säljutbildningar
Diplomerad Coach
 

Mobil: 070 - 623 58 04
Email: ola.linnteg@efkom.se
 

Jonas Grenfeldt

SEO
Webdesign
Digitala/Sociala medier

 

Mobil: 073 - 366 30 07

Email: jonas.grenfeldt@efkom.se
 

Åsa Jern

ICF Coach
Affärsutveckling
Organisationsutveckling
Ledarskapsutveckling
Future Café Workshops
Projektledning
Telefon: Kontakt sker via Mika Snell
Email: asa.jern@efkom.se

Fredrik Sträng

Föreläsare
Teambuilding
NLP Coach
Meta Coach
Äventyrare och Guide
Telefon: Kontakt sker via Mika Snell
Email: fredrik.strang@efkom.se

Janne Magnusson

Säljträningar

Föreläsningar
Säljcoachning
Mötesfölje
Strukturering av säljorganisation
Mobil: 070 - 535 28 25
Email: janne.magnusson@efkom.se
 

Clas Björling

Föreläsare inom dessa områden:

Idrottspsykologi och träningslära

Inre ledarskap och målsättningar
Stress, utbrändhet, balans i livet
Motivation att nå toppen

Mobil: 070 - 355 80 37
Email: clas.bjorling@efkom.se

Signe Wedin

Certifierad kost- & träningskonsult
Licensierad personlig tränare
Licensierad kostrådgivare
Hälsoinspiratör

Mobil: 073 - 805 67 18
Email: signe.wedin@efkom.se

Ann-Kristin Føsker

ICF Coach
Föreläsare

Värdegrundskapare
Organisationsutveckling
Ledarskapsutveckling - chefsstöd
Roll- och ansvarsfördelning
Telefon: Kontakt sker via Mika Snell
Email: ann-kristin.fosker@efkom.se

Anette Isberg

Representant, Speed Business®
Cert. Kommunikolog
Coach
Inspiratör
Föreläsare 

Mobil: 076 - 816 06 66
Email: anette.isberg@efkom.se

Carl Sjöström

Presentationsteknik
Utvecklande feedback

Personlig coaching

Föreläsningar

Mobil: 070 - 744 33 39
Email: carl.sjostrom@efkom.se
 

Sofia Sandén

Utbildad Logonom
Träningar i röstanvändning
Röstcoaching
Sångerska

Mobil: 070 - 373 17 99
Email: sofia.sanden@efkom.se
 

Petter Kolseth

Framtidsstrateg
Omvärldsanalytiker
Presentationsteknik
Sociala media
Utbildar och föreläser

Mobil: 070 - 631 52 49
Email: petter.kolseth@efkom.se