Speed Business® bakgrund
2009 gjorde ägaren Mika Snell en grundlig behovsanalys på företagsledare. Gick man på möten? Om ja; varför då? Om nej; varför inte? Vidare; Vad var bra med nätverkande, vad var mindre bra, vad kunde göras bättre? Sedan ställdes en fråga; "Om du MÅSTE gå på ett enda möte inom affärsnätverk, vad vill du då ha för att just du ska komma?". 

Möten för företagsledare
Speed Business® registrerades som varumärke 2010 och är uppbyggt exakt efter vad företagsledare själva sagt sig vilja ha för att avvara tid & pengar för att delta. På de enkäter som gjorts är NKI mycket högt då över 95% av deltagarna sagt sig vilja delta igen. Av denna anledning skapades ett paket som innehåller 4 events/år + jacka från PelleP.

Employer Branding
I allt större utsträckning behöver företagare marknadsföra sig som en bra, givande och omtänksam arbetsgivare.
De som söker jobb idag önskar förvisso bra lön men för att kunna rekrytera den bästa personalen behöver man även ge dem möjligheter till utveckling. Employer Branding genom Speed Business® bjuder din personal på 4 föreläsningar/år.

Datum, tider, stad och lokal för Speed Business® arrangemang 2014-2018.

Ola Rosling föreläser den 22/2 2018 i Jalas Arena, Falun

Event #1 2018 äger rum
torsdagen den 22/2 i
Jalas Arena, Falun
Tider:
Insläpp
12.30 - 13.00
Föreläsning med
Ola Rosling

13.00 - 14.45
Speed Business®
15.15-18.00

Event #2 2018 äger rum den 19/4 på Galaxen, Borlänge.
Tider:
Insläpp
12.30 - 13.00
Föreläsning
13.00 - 14.45
Speed Business®
15.15-18.00

Event #3 äger rum den 30/8 på Galaxen, Borlänge.
Tider:
Insläpp
12.30 - 13.00
Föreläsning
13.00 - 14.45
Speed Business®
15.15-18.00

Event #4 äger rum den 15/11 i Jalas Arena, Falun
Tider:
Insläpp
12.30 - 13.00
Föreläsning
13.00 - 14.45
Speed Business®
15.15-18.00

Dessa föreläsare har mellan 2014 - 2017 besökt
Speed Business
® - Affärsnätverk & Employer Branding

2017 års föreläsare

Paolo Roberto föreläste den 23/2 2017 på Galaxen, Blge
Teo Härén föreläste den 18/5 på Galaxen i Borlänge
Leila Söderholm föreläste den 31/8 på Jalas Arena, Falun
Christina Stielli föreläste den 23/11 på Jalas Arena.

2016 års föreläsare

Morgan Alling föreläste 25/2 på Galaxen.
Mia Törnblom föreläste 19/5 IBF Falun Arena.
PG Wettsjö föreläste den 25/8, Galaxen, Borlänge.
Annika Östberg föreläste den 10/11 på Jalas Arena.

2015 års föreläsare

A. Järnmannen Olsson föreläste på Galaxen 10/2.

Mark Levengood föreläste den 21/5 på FK Arena.

ManuelKnight föreläste 
25/8, Galaxen, Borlänge.

Per Holknekt föreläste 26/11 2015, FK Arena.

2014 års föreläsare

Kjell Enhager föreläste på Galaxen den 17/2.
Fredrik Sträng föreläste på Falu Kuriten Arena 15/5.
Anna-Lena Bergelin föreläste på Galaxen 26/8.
Björn Ranelid föreläste på Galaxen den 27/11.

First Grand Hotel, 2010-09-02

Hotel Galaxen, 2013-03-18

Radioreklam - Speed Business®

Åtta företagsledares åsikter om Speed Business®

 

"Självklart vill vi vara med igen. Det var ett synnerligen utmärkt mötestillfälle vilket vi även spridit i kontaktkretsar!",

Lisbeth Sahlin, Biträdande regionchef, Företagarna Dalarna

 

"Jag har fem aktiva case som lett till avtal! Jag har bland annat tecknat nytt avtal med leverantörer av företagshälsovård och kläder, något som sänker mina kostnader (två månader efter mötet ägt rum, Speed Business® notis) Det som är mest positivt med mötet, förutom själva avtalsskrivandet, är att mötet mellan människor som skapar relationer är helt suveränt. Jag har tipsat samtliga mina kollegor inom region norr att vara med på något liknande", Kurt Nordahl, Distriktschef, DHL

 

"Jag tror att denna typ av möten är bra i längden. De ger mer än att åka på andra nätverksträffar",

Klockar Anders Sandberg, VD, Klockargården Hotell

 

"Som förstagångsbesökare på Speed Business® var jag väldigt nyfiken på konceptet. Men det var faktiskt först dagen efter,
när jag skulle sammanfatta mina intryck av dagen, som jag förstod vilken nytta jag haft av mötena. Jag hade fått flera betydelsefulla insikter och ett par idéer som kanske leder till
 fler affärer", Petra Bjernulf, VD, Dalarnas Tidningar

 

"Hej Mika Snell, Tack för ett fantastiskt forum, det var en helt suverän upplevelse där jag skapade massor av nya kontakter och nya affärsmöjligheter. Jag kände mig otroligt taggad efter dessa 20 möten och jag anmälde mig på plats till nästa möte i september. Återigen TACK!" Lasse Olsson, butikschef, BRL Borlänge AB

 

"Jag skrev min första order denna vecka från en kontakt jag skapat via Speed Business® (Höstmötet i Falun) en ny kund som kan ge många sköna intäkter framöver. Jag är supernöjd med den mötesplats ni skapar!! Ser fram emot att möta nya människor igen..." Håkan Andersson, VD, Sandvikens Tryckeri

 

"Jag var med för NFB på Speed Business® förra året och det var en mycket positiv upplevelse. Det överträffade mina förväntningar och det var många av deltagarna som redan var medlemmar hos oss och som också delade denna uppfattning om SB." Mats Dahlberg, ägare, Right Education, fd. ordförande NFB