Idrotts-Sverige har börjat tänka nytt - ta chansen att skapa & vårda Ditt kontaktnät samtidigt som Du stöttar en idrottsförening nära Dig!

E Nilsén, föreläsare & S Tierney, Mono Loco
E Nilsén, föreläsare & S Tierney, Mono Loco

2022

2023

 • 3/2
  Säters Golfklubb,
  Klubbhusets restaurang

   
 • Torsdag den 16/3 
  Framflyttat!
  Vi återkommer a.s.a.p. med nytt datum.
 • Fler föreningar är på gång så håll utkik efter kommande 
  eventdatum - de personliga möten du får här är värda mycket på många vis!

Har din förening ett livskraftigt sponsornätverk?

Att locka deltagare till idrottsföreningars aktiviteter är ett ständigt pågående och ibland utmanande arbete.
Att fylla partner/sponsorpaket med värden, att hitta nya och behålla befintliga partners, är något som kräver tid, kunskap & engagemang. Speed Business® som koncept och verktyg, hjälper dig med detta.

Speed Business® är ett beprövat koncept med tidigare över 200 företagsledare/partners i nätverket, över 900 olika företagsledare har deltagit totalt. När Covid kom, lades nätverket ned för att uppstå igen 2022 i syfte att att bistå idrottsföreningar med nycklar för maximering av deras sponsornätverk.

2009-2020 genererade Speed Business® fler än 50 000 (!) personliga möten mellan företagsledare i Falun, Borlänge, Västerås, Uppsala, för Nätverket Leksands IF och Vasaloppets Sponsornätverk. Ge även dina sponsorer möjlighen.


Speed Business® - Maximerar idrottsföreningars sponsornätverk.

Vilka är välkomna att delta på mötena?

Titulerar du dig VD, ägare/delägare, regions-, distrikts-, plats- eller kontorschef, verksamhetsansvarig, entreprenör, HR-chef, inköps- eller fastighetschef, är du varmt välkommen att delta på Speed Business®-event arrangerade av idrottsföreningar.


Investering för att vårda & skapa ett värdefullt kontaktnät
 • Befintliga partners/sponsorer till arrangerande sponsornätverk/idrottsförening går gratis.
 • Är du ej partner/sponsor men ändå ser det stora värdet i att få personliga möten; återfå, vårda och skapa ett kontaktnät bestående av företagsledare, betalar du 2200 kr exkl. moms.
 • Sponsor/partner i annan Speed Business®-licensierad idrottsförening, betalar 1100 kr ex moms.
Oavsett om du är partner/sponsor eller ej, ingår lunch, kaffe och upp till 16 personliga möten.
Du behöver ej vara eller bli sponsor till en idrottsförening bara för att du deltar på Speed Business®-event och får träffa befintliga partners i sponsornätverket. Vi hälsar dig lika varmt välkommen oavsett!

VI STOD I STARTBLOCKEN - NU HAR VI GETT GAS MED BL.A. SPEED BUSINESS®!
En av de första föreningarna i landet att skaffa licens för Speed Business®, är mycket glädjande Falu BS Fotboll. Ägaren till Speed Business® minns Kopparvallen som ung, hemmamatch, korv med bröd, glädjen & stämningen. Så det är med varm hand licensieringen inkl. utbildning, know-how & ett genomförande, har skett för att maximera sponsornätverket och de icke-sponsorer som också välkomnas!

Speed Business®
Maximerar idrottsföreningars sponsornätverk


Bakgrund till fokus på idrottsföreningars bästa
När ett av Sveriges starkaste varumärken och största arrangörer av idrottsevenemang, särskilt inom skidor, önskade aktivera sitt sponsornätverk, hyrde de in konceptet Speed Business®. När sponsor-dagen summerades och deltagarna fick betygsätta de olika aktiviteterna, fick 
Speed Business® det högsta betyg som någon av deras aktiviteter någonsin fått genom alla år av sponsorarrangemang. Tankar på hur vi kan hjälpa idrottsföreningar i hela Sverige, tog fart. Att vi har idrottsligt intresse och bakgrund själva, inom fotboll, cykel, innebandy, kampsport, tennis, ishockey, golf m.m. gör att vi verkligen brinner för att stärka idrottsföreningar nationellt.

Vi har kunskapen, erfareheten & konceptet klart för att hjälpa idrotts-Sverige - du har sponsornätverket. Låt oss förena dessa två för att aktivera & maximera värdet i ditt nätverk!

Ps. När vi nu får börja träffas igen, påminner vi ödmjukast om Ola Roslings ord i februari 2018 när han föreläste på Speed Business® arrangemang i Falun:
"Inget kan ersätta det personliga mötet" 

Speed Business®-licenser har hittills tecknats av två idrottsföreningar i Dalarna. 
Fler idrottsföreningar är i startgroparna.
Det ges max 1 licens/20 000 invånare/stad.

Speed Business® arrangemang 2009 - 2020

FRÅN 2009 ÅRS MÅNGA OCH SAMSTÄMMIGA ÅSIKTER, FRÅN:
"DET DÄR KONCEPTET ÄR OMÖJLIGT ATT SJÖSÄTTA OCH FÅ FÄSTE MED I DEN STENHÅRDA KONKURRENSEN AV ALLA SPONSOR- & AFFÄRSNÄTVERKEN", TILL ATT FÅ BETYGEN "ETT AV DE HÖGST RANKADE & UPPSKATTADE AFFÄRSNÄTVERKEN PÅ MARKNADEN 2020" - DET BLEV EN ROLIG OCH GIVANDE RESA PÅ MÅNGA VIS FRAM T.O.M. MARS 2020!

 
Speed Business® - Företagledarnätverk & Employer Branding

Covid-19 har inneburit mycket lidande för många och det är djupt beklagligt.
Pandemin för Speed Business® - Företagsledarnätverk & Employer Branding, har inneburit att vi tvingats sätta företagsledarnätverket på "hold" efter att ha arrangerat konceptet med, ödmjukt skrivet, stor uppskattning bland våra deltagare sedan 2009.

Vi har, genom konceptet Speed Business®, genererat ca. 47 000 (fler än 50 000 om vi räknar in arrangemang för Vasaloppet, Leksands IF och två arrangemang i Västerås och ett i Uppsala) personliga möten i Falun och Borlänge med omnejd. Över 900 olika företagsledare har deltagit, där snittomsättning per deltagare har, enligt vår enkät som vi har full transparens i, varit 196 000 kr (Ca 176.4 milj kr totalt rent statistiskt). Vi har återinvesterat allt vårt eventuella överskott i stora lokaler och vi har hyrt in hela 25 av Sveriges absolut främsta föreläsare. Vi har t.o.m. köpt fyra Karibien-resor till deltagare.

Allt eventuellt överskott har alltid gått tillbaks till nätverket för att skapa högsta möjliga värden för våra partners. Detta är nu inte längre möjligt och de statliga stöden för vår stoppade & stängda verksamhet under pandemin, har varit näst intill obefintliga.

Uppstart av konceptet Speed Business® som vi känner det idag, kommer tyvärr inte att ske de närmaste åren. Eftersom det kommit våg efter våg av pandemiska utbrott, nya varianter så som omikron, med nya direktiv från FHM så sent som i december-januari 2021, div. krav på vaccinpass, begränsningar i lokaler e.t.c. så har tankar om uppstart gång på gång försenasts och slutligen landat i att uppehållet varit alltför långt. Uppstart med föreläsare, lokaler e.t.c. innebär en stor investering som vi inte med säkerhet kan räkna hem då vi alltid har, och behöver, plats för mellan 300-500 personer i lokalerna vid föreläsningarna. 

Vi har inte heller haft mage att sända förnyelser via faktura när vi inte kunnat utlova några event i enlighet med FHM´s direktivm, så pandmin blev till slut för tung att jobba emot då affärsidén varit att bistå med nätverk och föreläsningar på högsta nivå.

Vi ber allra ödmjukast om förståelse för att vi väljer en ny väg med Speed Business®.
Förhoppningsvis & sannolikt kommer ni få ta del av konceptet ändå fast under lite andra former - håll öron & ögon vakna & öppna för mer info kommer i början av 2022!


Stort tack  till er alla för den tid som varit, alla fantastiska kontakter och möten som detta inneburit, de många skratt och ibland även tårar som föreläsarna bjudit er på - det har varit en ynnest att få rodda detta och ta hand om er. Det känns vemodigt att skriva det här :o/
Nåväl..

Ta hand om varandra tills vi ses igen!
Med omtänksamma hälsningar & kramar
Mika Snell, grundare, Speed Business®

Ps. Kom gärna ihåg; "personliga möten kan kompletteras med digitala möten, men aldrig ersättas"

Speed Business® sammanför & skapar förutsättningar för företagsledare & entreprenörer att lära känna varandra.
Våra deltagare håller hög nivå på sitt nätverkande.
Vi har bidragit med att utbilda dem.

Hur värderar du Ditt kontaktnät som
kan bistå Dig med erfarenheter, tips & idéer?
Kan du t.o.m. sätta ett värde i pengar på vad ditt kontaktnät gett dig?

Speed Business® är ett av det mest givande,
tids- & kostnadseffektiva koncepten för att
vårda befintliga kontakter & skapa nya relationer.

En av de största framgångsfaktorerna bland
företag är hur personal mår och presterar. 
"Employer Branding" kan därmed sällan överskattas.
Bakgrundsbilden: Ola Rosling. Publik: 920 pers.


Vår åsikt är att personliga möten & föreläsningar bör ske live. 

Som Ola Rosling också sa på vårt event i februari 2018:
"Inget kan ersätta det personliga mötet"

Speed Business®
har sedan år 2009 genererat
över 50 000 personliga möten totalt
mellan företagsledare & entreprenörer.

Även om vi arrangerat Speed Business® sedan 2009 gillar vi
de här äldre filmerna nedan. De visar upp historik och vad forumet står för.

Sagt om Speed Business®-eventen från några deltagare

Per Dahlberg, VD på Falu Energi & Vatten

Lars Larsson, VD på Borlänge Energi

Mats Bengtsson, VD på Dalakraft

"Hej härliga herrar! Ett varm tack för ett helt igenom professionellt arrangemang! För mig som är ny i den lokala miljön så blev det här en rejäl vitamin injektion som såväl behövs. Älskar Ert engagemang och viljan till att skapa ngt unikt, det gör ni! Ola Rosling (och hans fars tankar) är så relevant och så rätt för oss på så många sätt idag och även framåt. Hur skapar vi tillväxt lokalt med globalt perspektiv och globala affärer? Ville bara förmedla hur nöjd jag är med ert initiativ och affärsmodell samt imponerad över er balans mellan humor och professionalism!", Jerker Enarsson, ägare, J2 Leadership & Culture
- - - - -
Jävligt rolig Speed Business®! Har i många år funderat på forumet men tidigare delägaren tyckte det var en dyr kostnad. Fick ut JÄTTE-mycket! Jag har nu delat upp kontakterna i A, B, C-högar, varav sju troligen är direkt-sälj med bokade möten. VD på stort fastighetsbolag kan jag eg. inte bara gå in och göra affärer med, som liten företagare kommer man inte åt de stora förrän man fått presentera sig. Att inte bli nöjd var nog inte riktigt på kartan =) " /Förstagångsdeltagare, 22/2 2018
- - - - -
"Min upplevelse av Speed Business® är mycket positiv. De företagare  jag träffade var öppna och lättpratade och verkade mer intresserade av att nätverka än sälja. Jag hoppas att jag gav samma intryck. Jag träffade o fick veta mer om personer jag förmodligen inte stött på annars. Kanske några hör av sig till mig också. En god idé och jag är glad att jag gick med. Jackan passade också bra! Ha en fortsatt trevlig dag!" , Ylva Appelgren, VD S:T Lukas Dalarna
- - - - -
"Jag bedömer att vi får mest valuta för pengarna vs nedlagd tid när det gäller Speed Business® kontra andra forum. Vi funderar mycket på hur vi ska göra för 2016 och vilka närverk/forum vi ska vara med i då. Allt kostar pengar och tid och var får vi tillbaka mest? Under 2015 har Speed Business® varit bäst utan tvekan!" /Företagsledare inom säkerhetsbranschen.

- - - - -
"Det här var nog mitt bästa Speed Business®-möte någonsin, och då har jag varit med på de flesta av dem, ända från start. Och var dessutom tvungen att gå lite tidigare (ber om ursäkt för det! ;) ) Flera nya kontakter och intressanta som jag haft kontakt med tidigare." Maria Adeström Jonsson, fd. delägare, Ett Fyrfaldigt Leve
- - - - -
Sagt av medlem som medverkade på Speed Business® för första gången:
"Får jag fråga er ifall mötet var "riggat" för min skull? Om jag summerar mina första möten så har jag precis fått ryggskott och första personliga mötet var med en kiropraktor. Andra mötet var med ett städföretag och jag har tänkt byta städtjänst nu ett tag. Jag har även tänkt rekrytera nya medarbetare och på tredje mötet träffade jag ett företag från rekryterings-branschen som kunde hjälpa till. Sedan har jag privat tänkt att jag skulle vilja jaga mer, på fjärde mötet träffar jag en person som arrangerar jakt med stort varumärke från branschen".
- - - - -
"Det var heelt suveränt, jag har aldrig upplevt något liknande! Så konkret, enkelt och skapar rätt förutsättningar i ett trevligt företagarklimat och ett mycket bra mervärde för personalen!" , 
Madeleine Lindholm, Regionchef, INDA
- - - - -
"Ett effektivt sätt att skapa ett bra affärsnätverk på!" , Katarina Hultqvist, ägare, Renown
- - - - -
"Bra möjlighet att träffa och underhålla affärskontakter!" , Mika Toivanen, VD, Triatech

Du är varmt välkommen
att gilla Speed Business®
på Facebook!

Du är varmt välkommen
att följa Speed Business®
på Instagram!