Mika Snell
Grundare & delägare, Speed Business®
Mobil: 070 - 622 66 32
Email: mika.snell@speedbusiness.se

Ola Linnteg är delägare i
Speed Business® men sedan oktober 2018 inte längre aktiv inom affärsnätverket.
Tidigare kontakter till Ola hänvisas
till Mika Snell.