Speed Business® ägare

Mika Snell
Grundare, majoritetsägare & arrangör av Speed Business®
Mobil: 070 - 622 66 32
Email: mika.snell@speedbusiness.se

 Ola Linnteg
 F.d. Klubbchef i IBF Falun
 Nuvarande Klubbchef i Säters GK
 Delägare i Speed Business®

Patrik Schultz
F.d. ägare, Må Bättre-kedjan
Delägare, Dala Solenergi
Drivande i bl.a. Alive Festival i Blge