GDPR
Vi är glada över att du valt att delta på Speed Business®. För att vi ska växa och våra företagsledare ska kunna exponeras för givande synlighet, så bad vi dig om godkännande i att Speed Business Sweden AB får använda dina personuppgifter och företagets logotype, länkad från vår hemsida till er hemsida, namn samt fotografier och bilder i vår marknadsföring via hemsida, i nyhetsbrevs-utskick och sociala medier.
I de fall du ej önskar delta med uppgifter enligt ovan, avlägsnar vi oönskad information ifall vi får sådant önskemål.

Dina personuppgifter använder Speed Business Sweden AB för att bjuda in till de events vi arrangerar.
Vi lämnar ej ut uppgifter till 3:e part utan ert godkännande och personuppgifterna sparas i en, via internet och Google, säkrad databas kallad Drive. Vi verkar för att hantera dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. 

Enligt dataskyddslagen har du rätt att erhålla upplysningar om hur dina uppgifter behandlats och därtill erhålla information om vilka kanaler vi använt ditt namn, företagsnamn och/eller fotografier samt filmer. Önskar du därefter att vi avlägsnar av dig oönskad information, ansvarar Speed Business Sweden AB för att så blir gjort utan dröjsmål.