Föreläsningar kan vara bra, ibland väldigt bra. Ibland kan det även vara så att en föreläsning hellre borde rendera i en work-shop om mycket finns att få fram ur en grupp.
Men om föreläsning känns rätt för dig finns våra föreläsare och referenser nedan.

Föreläsningar - Anpassade efter Dina önskemål

Har Ni en säljande organisation? Behöver Ni inspiration, kompetensutveckling eller motivation?

Vi genomför föreläsningar i säljandets ädla konst i samband med kickoffer, personal-/säljmöten och andra tillfällen.

Vi skräddarsyr föreläsningarna efter ert specifika behov eller föreslår ett tema utifrån vår erfarenhet av olika branscher.

Inom EFKOM AB har vi även Anette Isberg, Clas Björling, Carl Sjöström, Janne Magnusson, Ann-Kristin Føsker, Åsa Jern
och Fredrik Sträng. Innebörden för Dig som kund är att vi kan forma föreläsningarna exakt efter Dina önskemål.

Exempel på vad uppdragsgivare sagt om Mika Snells föreläsningar

"Vi fick möjlighet att ha Mika Snell på föreläsning i gästservice här på First Hotel Grand i Falun under en dag. Mika inspirerade oss genom att berätta om egna erfarenheter och dra paralleler med vår versamhet. Syftet med dagen var att få personalen att tänka ännu mer på service och lite i andra banor än vad man har gjort tidigare. Det lyckades Mika med på ett utmärkt sätt och samtliga anställda som deltog den här dagen lämnade konferensrummet med ny energi och ett nytt sätt att tänka utanför ramarna."
Ann-Louise Gustafsson, Hotelldirektör, First Grand Hotel, Falun

 

Nedan finns några åsikter från deltagarna på föreläsningen för First Grand Hotel, Falun

  • "Otroligt inspirerande föreläsning! Mycket informativt och personligt. Man blev väldigt inspirerad av självutveckling."
  • "Fick verkligen upp ögonen och motivationen för jobbet igen och hur jag som individ kan påverka försäljning
    av en produkt eller tjänst".
  • "Härlig och pedagogisk föreläsare som drog mycket paralleller med egna upplevelser efter egna erfarenheter,
    han vet vad det handlar om"
  • Motivationshöjande föreläsning med en fantastisk inlevelse!"

Föreläsning för KnowIT´s affärsområdeschefer på HK i Stockholm inför KnowIT´s medverkan på Kistamässan, i syfte att inspirera dem och utbilda dem i bemötanen för att optimera möjligheterna till en lyckad Kista-mässa: 
"Det var stor skillnad på hur folk agerade beroende på om
de hade varit med dagen innan (på de två timmar Mika Snell hade)
 eller inte till fördel för de som varit med.
Deltagarna uppskattade eventet och tycker att alla borde gå
en liknande kurs. Bra betyg!" 

Fredrik Hoel, säljchef, KnowIT, ger feedback för den två timmar långa föreläsning som ett förberedande event inför
IT-mässan i Kista.

Föreläsning om inspiration, bemötanden och försäljning för Dalviks Kvarn i april 2013

Följande fråga ställdes till de som deltagit, några av svaren finner ni nedan.
Hur skulle du beskriva Mika Snell som föreläsare?
• Positiv
• Bra! Pedagogisk och kunde både vara skämtsam och allvarlig. 
  Tror att alla "färger" passar in på honom.

• Bra. Pratade lugnt, var lättsam och kunde skämta till det.
  Stod inte bara och plöjde fram information.

• Postiv, bra på att lyssna och kul att lyssna på. 
  Tiden gick fort och det var ingen risk att somna.

• Engagerad, rolig Du får mig att vilja höra mer