Chefsstöd - Vem vänder Du dig till när du behöver stöd?

Chefsstöd innebär att vi tillsammans tittar på din aktuella situation och ser vad du vill förändar och utveckla. Vad som är dina största utmaningar som ledare. Kanske kan det handla om att ta kontroll över situationen och utveckla relationen till dina medarbetare på ett bra sätt. Det kan också innebära att tydliggöra ditt mandat och uppdrag i organisationen, vilket ofta leder till bättre struktur och vardag på jobbet. Stor vikt läggs vid att hitta det egna personliga sättet att vara ledare och att medvetandegöra tillgångar och begränsningar och att öka självkännedomen. Chefsstöd innebär kontinuerliga individuella samtal i ett personligt möte och via telefon under en längre tid. Möjlighet erbjuds också till kontakt via mail och telefon i en mer besvärlig/akut situation.

Fyll i formuläret om du önskar att vi kontaktar dig.

Ann-Kristin FØsker
ICF Coach

Email: ann-kristin.fosker@efkom.se
Mobil: 070 - 650 96 96
Klicka här för att läsa referenser från Ann-Kristins utbildningsinsatser.

Åsa Jern
​ICF Coach

Email: asa.jern@efkom.se

Mobil: 073 - 180 06 83