COACHANDE LEDARSKAP

Du som längtar efter att utveckla dig själv och dina medarbetare/medmänniskor. Du som vill lära ett mer coachande ledarskap och åstadkomma bestående förändringar på djupet. Coaching är ett förhållningssätt och en metod att ta sig därifrån man är till dit man vill vara. Coaching är framtidsfokuserat, handlingsinriktat och syftar till att nå uppsatta mål och skapa bestående resultat.

Utveckla dina medarbetares fulla potential

Med fokus på individens eller gruppens eget ansvar, på den egna förmågan att
formulera mål och prioritera de handlingar och beteendeförändringar som leder dit.
Genom ett coachande ledarskap hjälper du dina medarbetare att hitta och utveckla sin potential. Din uppgift som ledare är att inspirera, stötta och uppmuntra dem att hitta
sitt bästa jag, att våga anta nya utmaningar och uppnå nya mål.

Nå din fulla potential

På vår kurs får du med hjälp av individuella samtal, lärande i grupp och aktiva övningar möjlighet att växa som människa och ledare.
Kursen är ett sätt att utvecklas och stärkas i din profession och i det privata livet. Fokus ligger på nutid och framtid. Du uppmuntras att våga anta de nya utmaningar du ställs inför och hur du kan passera eventuella hinder på vägen mot ditt nya mål. I det personliga mötet får du hjälp med att utveckla dina förmågor och att känna tillit till din inre ledare. Vi arbetar med att locka fram din inneboende potential. Genom att frigöra kraft och energi inom dig själv, genom att praktiskt tillämpa coachande verktyg och modeller, lär du dig att stödja din omgivning på bästa sätt. Det ökar självkänslan, målmedvetenheten, glädjen och resultaten såväl hos dig själv som hos de i din omgivning.

Lite ur innehållet

  • Coaching vad är det?
  • När kan det användas?
  • Hur gör du?
  • Hur är en bra, respektive inte så bra, coach?
  • Coachingredskap
  • Aktivt lyssnande
  • Kraftfulla frågor
  • Hitta din inre ledare - att leda eller bli ledd?
  • Vad du vill och hur du når dit
  • Feedback – när och hur
Referenser från några av Ann-Kristins tidigare kursdeltagare finner du här.

Ann-Kristin FØsker
ICF Coach

Email: ann-kristin.fosker@efkom.se
Mobil: 070 - 650 96 96
Klicka här för att läsa referenser från Ann-Kristins utbildningsinsatser.

El del av Ann-Kristin FØskers kurser och utbildningar kan, med fördel, förläggas till Altea i Spanien. Prismässigt brukar det ofta bli billigare att resa utomlands för billigare boende och kurslokaler om ni är från 5 personer och uppåt. Kontakta Ann-Kristin för att lyssna till vilka möjligheter som finns och hur ni i en trevlig och givande miljö kan nå era mål.