Future Café Work Shops

Future Café work shops bidrar till att få människor och organisationer att gå från ord till handling med ett helhjärtat engagemang, ökar förståelse och kommunikation människor emellan.

 

Metoden bygger på vidsträckta erfarenheter av stöd till förändring-sarbete och inspirerande ledarskap i näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer i både västvärlden och i utvecklingsländer.

 

Ofta behövs inte mer än en trygg, avspänd och fokuserad miljö för att kunna föra meningsfulla samtal. The Future Café är uppbyggt för att vara en sådan miljö vilket förbättrar kommunikationen och åstadkommer en förändring som är meningsfull.

Reflektera över följande

När ditt företag eller dina medarbetare inte längre är "på tå" hinner det ofta gå för lång tid innan man sätter in en insats för att skapa välmående invidider och organisationer. Reflektera över följande:

 • Har alla dina anställda verkat energiska och motiverade det senaste halvåret?
 • Har dina anställda gladeligen gett varandra konstruktiv kritik för att lyfta varandra, eller är det något som upplevs jobbigt? (vad blir resultatet?)
 • Vet du vad dina anställda säger om sin arbetsplats/arbetsgivare när de träffar sina vänner privat på helgerna?

Att investera i sin personal är ett av det mest kostnadseffektiva man kan göra. Kontakta oss så berättar vi mer.


Du kan även läsa mer via:
www.thefuturecafe.com

Hur går det till

Varje Future Café Workshop eller möte har ett utvalt tema som står i fokus för

en dialog i sex steg. Deltagarna ges tillfälle att föra uppriktiga samtal om temat,

om förhoppningar och visioner,

om engagemang och handling som leder till positiv och bestående förändring.


En Future Café Workshop vägleds av utbildade Animatörer som skapar en avslappnad och inspirerande miljö

och "animerar" dvs ger liv åt processen.

De ser till att alla kommer till tals och att skiftande perspektiv ges utrymme och

blir hörda. Dialogen leder ofta till ett mer kreativt samarbete, nyskapande lösningar och meningsfull förändring.

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer Åsa Jern till dig på telefon för vidare samtal kring vad hon kan bistå er med

Organisationer som använt The Future Café Workshop med Åsa Jern vid rodret

 • Företagslotsen Uppsala
 • Resurs Uppland
 • Käk kirurgen,
  Uppsala Akademiska sjukhus
 • Finansförbundet
 • Uppsala Wellness
 • Främja kvinnors företagande, Uppsala kommun
 • m.fl. större organisationer både nationellt som internationellt och som ej önskar delge er information om att de behövt värdeskapande aktiviteter

Åsa Jern

ACC Certifierad professionell coach, ICF
Processledare
Affärsutveckling
Ledarskapsutveckling
IPU Profilanalys-konsult

Friskvårdsterapeut med inriktning
på stresshantering
Projektledning
Telefon: 073 - 180 06 83
Email: asa.jern@efkom.se