Organisationsutveckling

Tankar kring organisationsutveckling
Organisationen på ett företag utsätts ständigt för stora

krav genom kunders ständigt ökande krav på flexibilitet,

mångfald samt innovativa sätt att lösa de problem

som uppstår. Ett företag som vill ligga i framkant bör låta
företaget och organisationen utvecklas genom kundens

behov. Många företag sätter sig idag i beställarrollen

och får genom detta sätt en organisation som går

stick i stäv mot kundens behov.

För att leva upp till de krav som ställs behöver

organisationen ständigt utvecklas.

Kundens förväntningar ställer mycket stora krav på ledning och medarbetare att ständigt ligga i framkant. Utvecklingen

som förr eller senare måste ske är inte alltid enkel att "sätta" och dessutom få medarbetarna och organisationen fram åt samma håll. Hur skapar Du framgång i denna process?

Vad är nyckelfaktorerna för att just Ditt företag skall lyckas?

På vilket sätt utvecklar du organisationen optimalt? 

Här kommer EFKOM AB in i bilden då vi kan agera som drivkraft

för förändringsarbetet tillsammans med ledning och medarbetare under en överenskommen period. 

Att få in en utomstående värdeskapande rådgivare

som ser organisationen ur ett annat perspektiv,

kan vara en överlevnadsfråga.

Fyll i formuläret ifall du hellre önskar att vi kontaktar dig