Personlig coaching & gruppcoaching

Välmående medarbetare och välmående arbetslag är företagets framgångsrecept.
Coaching är en metod att ta sig, som enskild individ eller grupp, därifrån man är till dit man vill. Det är även ett förhållnings-sätt som grundar sig i tron på den enskilde individens potential, vilja och förmåga. 

Coaching är framtidsfokuserat, handlingsinriktat och syftar till att nå uppsatta mål och skapa bestående resultat. Med fokus på individens (klienten) eller gruppens eget ansvar, på den egna förmågan att formulera mål och prioritera de handlingar och beteendeförändringar som leder dit. Coachen är en reskamrat som ser till att klienten och gruppen håller kursen i processen, att dem hittar och utvecklar sin potential.

Coachens uppgift

Coachens uppgift är att inspirera, utmana, stötta och uppmuntra dem att hitta sitt bästa jag och uppnå nya mål. Med individuella samtal, lärande i grupp och aktiva övningar ges möjlighet att växa som människa. Det är ett sätt att utvecklas och stärkas i sin profession såväl som i det privata livet.

Kontakta oss - vi tillsätter rätt person efter var du står idag och vad du är i behov av för stöd.

Ann-Kristin FØsker
ICF Coach

Email: ann-kristin.fosker@efkom.se
Mobil: 070 - 650 96 96
​Klicka här för att läsa referenser från Ann-Kristins utbildningsinsatser.

Åsa Jern
ICF Coach

Email: asa.jern@efkom.se

Mobil: 073 - 180 06 83