VÄRDEGRUNDSARBETE

Rätt värdegrund -
En förutsättning för framgång i ditt företag.

I samhället i stort och inom företag och organisationer är frågor om etik, attityder och värderingar mycket viktiga. För att en arbetsplats skall vara tilltalande för bra personal måste man visa att man bryr sig om sina chefer och medarbetare. En trygg och god psykosocial arbetsmiljö kommer ibland i kläm i takt med minskade resurser och krav på ökad effektivitet. Då är det viktigt att klargöra vilken värdegrund som gäller för att leva upp till de etiska krav och förväntningar som finns. Ett öppnare klimat leder till bättre fungerande relationer vilket leder till ökad trivsel och ökad effektivitet. Det är ett sätt att bedriva positiv och ekonomisk personalvård som är den rätta vägen till ökad effektivitet.

DELAR AV KURSINNEHÅLL

”Leda och arbeta utifrån värderingar” är en kurs som vänder sig till styrelser, ledare/chefer och medarbetare. Var för sig och/eller tillsammans. Det bidrar till att öka insikten om vilka, medvetna och omedvetna, värderingar och attityder som råder på arbetsplatsen.
Det bidrar till att medvetandegöra och utveckla dessa tillsammans så att arbetsplatsen styrs av den värdegrund ni vill ska råda.

Under våra kursdagar arbetar vi med praktiska värdegrunds-övningar varvat med teori och reflektioner både på det individuella planet och i grupp.

Ur programinnehållet:

 • Dina grundläggande värderingar i det goda ledarskapet
 • Vad du och dina medarbetare vill och hur ni når dit?
 • Vilket budskap förmedlas internt respektive externt?
 • Lever du/ni upp till det budskap som förmedlas?
 • Vilka normer och attityder styr internt respektive externt?
 • Vad avgör om en handling är rätt/fel –vad är ok/inte ok?
 • Vadå konflikter? Här har vi inga konflikter!
 • Vadå kvinnligt och manligt – vadå mångkultur - här är vi alla jämställda och jämlika!
 • Hur påverkar era attityder er organisation/arbetsgrupp,
  era kunder och leverantörer?

Ann-Kristin Føsker

Kontakta Ann-Kristin Føsker när du önskar en framtid baserad på en sund värdegrund som plattform för ett framgångsrikt företagande.
Mobil: 070 - 650 96 96
Email: ann-kristin.fosker@efkom.se

Ifall du hellre önskar att vi kontaktar dig

Ann-Kristin Føskers professionella rykte

Kommentarer från tidigare kursdeltagare

 • Fler borde få uppleva detta!
 • Wow! Vilken kursledare vi hade! Så varm, generös & ärlig.
 • Genuint kunnig med en förmåga att dela med sig hela tiden.
 • Jag gillar ditt sätt att känna in och ge varje person i vår grupp det den behövde, inklusive mig själv. Tack Ann-Kristin!
 • Bra mixat med balans mellan gemensamma genomgångar, individuella samtal och egen tid för reflektion.
  Nyttigt och kul med våra coachövningar.
 • Ann-Kristin är lugn, professionell, en förebild för oss stressade prestationsprinsessor.
 • Upplägget var väldigt målgruppsanpassat. Bra!
 • En kursledare med starkt engagemang och värme. Mycket kunnig inom området.
 • Såg och lyfte fram alla deltagarna.
 • Kunde inte ha blivit bättre. Bra och flexibelt.
 • Uppskattar att du, förutom att vara coach, också delade med dig av dina erfarenheter du har Ann-Kristin.
  Det blev ett riktigt mervärde.
 • Fascinerad över hur du kunde ”pressa” lagom mycket så att deltagarna vågade öppna upp och inte blev skrämda.
  Imponerad av ditt tålamod med att gå fram i ”lagom” takt.
 • Mycket intressant att lyssna på.
 • Ann-Kristin är alltid positiv och konstruktiv.
 • En kursledare som är kunnig, har god självkännedom och är tydlig. Hon törs ta i även de svåra sakerna.
 • Ann-Kristin var skicklig på att fokusera på vårt behov och på vår nivå med konkreta exempel med mera.
 • Jätteintressant tema om förhållningssätt och kränkningar.

Ytterligare referens, Gavlegårdarna:
"Jag har i min profession som chef, under flera år anlitat Ann-Kristin som coach och konsult. Såväl på individnivå som för hela enheten på totalt 23 personer. Ann-Kristin har en positiv människosyn. Hennes syn på människor och mänskliga relationer är att de är möjliga att förändra, utveckla och förbättra. Denna grundsyn präglar hennes arbete vilket sannolikt är värdeskapande både på individ- och företagsnivå.
Hon har ett mod och en egen styrka som gör att hon inte är rädd för att ta upp ämnen och "sanningar" som hon anser behöver synliggöras för att en person eller enhet ska kunna utvecklas. (Kan leda till att hon uppfattas som obekväm i vissa situationer).

Det märks att hon har erfarenheter från, och insikter om, de svårigheter som kan finnas på en arbetsplats vilket gör att hon har förståelse för de som befinner sig i ett utsatt läge. Hon är strukturerad och håller utlovade tider och leveranser till punkt och pricka, vilket nog hänger ihop med hennes grundläggande värderingar. Hon ställer med någon sorts självklarhet liknande krav på sina kunder vilket jag antar kan vara frustrerande för den som t.ex. ofta kommer lite sent.

Hennes ärlighet leder till att ingångna avtal följs avseende priser mm, att hon säger som det är, bra eller dåligt. Den som förstår det rätt kan lära sig mycket om sig själv och sin arbetsplats.

Ann-Kristin har en personlig framtoning utan att vara för privat vilket gör det lätt att känna förtroende och möjlighet att slappna av. Hon har också integritet och de förtroenden hon får stannar hos henne".  
Bo Bäckström, Teknisk chef, AB Gavlegårdarna, Gävle