Röstcoaching med Sofia Sandén, Logonom

Det sägs att det inte är vad du säger, utan hur du säger det, som gör att en åhörare lyssnar till och minns det du presenterat. Är detta viktigt för dig ber vi dig läsa detta.

Har du tänkt på betydelsen av hur vi låter? Röstens olika skiftningar och stämningslägen och den fantastiska möjlighet du har att nå fram till människor med bara din röst?
Hur mycket av detta utnyttjar du i dag?

En god kommunikation börjar med din röst och ditt kroppsspråk.
I mötet med kollegor eller i viktiga affärsuppgörelser är din röst och ditt
kroppsspråk ett mycket viktigt redskap. Det har lika stor betydelse i vardagligt
samtal som när du presenterar din kunskap från scenen.

En logonom arbetar bland annat med röstträning, uttryck och textanalys samt
andning, avspänningsövningar och kroppshållning. Vi arbetar även med Röstanalys
och Röstergonomi, kunskap om skonsam röstanvändning för dig som använder
din röst mycket, t.ex. föredragshållare, politiker, säljare, receptionister m.fl.

En kombination av utbildning i exempelvis försäljning eller presentationsteknik med hur du använder din röst kommer ge direkta, mätbara resultat. Låt oss få berätta hur en logonom arbetar. Inget slår en fängslande berättare, låt oss hjälpa dig att nå dit!

Sofia Sandén, Logonom

Kursledare

Sofia Sandén är verksam logonom och sångerska. Utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt logonomutbildningen vid SMI, Stockholms musikpedagogiska institut. Hon arbetar med rösthantering för föredragshållare, chefer, präster, lärare och professorer. Hon ger konserter och föreläsningar samt håller kurser i röst och talvård både individuellt och i grupp.
Sofia är medlem i Svenska Logonomförbundet. 

Information om yrket Logonom

En Logonom arbetar med förebyggande röstvård och med människors kommunikativa förmåga. Vi arbetar utifrån ett individanpassat perspektiv där utgångspunkten är en röstanalys.
En Logonom är utbildad på SMI (Stockholms Musikpedagogiska Institut). Det är en påbyggnadsutbildning på 120 hp. För att få kallas logonom har man gått denna utbildning med avslutad examen samt är medlem i Svenska Logonomförbundet.

Innehåll i en utbildning

I våra arbetsmetoder ingår:

  • Andnings- och avspänningsövningar
  • Kroppsmedvetenhet
  • Röstträning
  • Artikulationsövningar

Övriga moment som ingår när vi arbetar med
muntlig framställning:

  • Framträdandeteknik
  • Textbehandling
  • Retorik
  • Gestaltning
  • Kroppsspråk

Vid intresse, vänligen fyll i formuläret så tar vi kontakt med dig!