Säljcoaching

Lägger Dina säljare tid på rätt saker? Gör dom de sakerna rätt? Hur får vi ut det mesta av de 8 timmar vi köper av säljaren varje dag? Vilka nyckeltal är viktigast för Er att följa upp? Hur sätter Ni upp mål? Vi går igenom säljarens vardag och arbetssätt tillsammans med säljaren och hjälper till att effektivisera säljarbetet. 

Säljcoaching sker som individuell coaching i form av avstämningsmöten med viss frekvens. Vi kan genomföra ett samtal med ett uppföljningstillfälle eller jobba med återkommande coaching-samtal under en period.

 Se även under tjänsten "Mötesfölje" vad det innebär

och vilket värdet är för Dig.

Referens från säljcoaching - fler finns under fliken "Referenser"

"Vi har använt Mika Snell vid ett flertal tillfällen över hela Sverige för att motivera och maximiera våra säljares resultat. Vid ett flertal tillfällen dubblade säljarna sina personliga rekord när Mika fått coacha dem vilket vi självfallet var mycket glada för. Vi kan varmt rekommendera Mika som säljcoach till alla som önskar få presterande säljare i sin organisation"

Marie Bergsman, fd. försäljningschef på större säkerhetsföretag

Önskar du komma i konakt med EFKOM AB för säljutbildning eller coaching kan du fylla i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom några dagar.