Säljprocess/organisation

Vilka är Era kunder och hur hittar Ni nya prospekts? Hur tar Ni första kundkontakten? Vilket är Ert erbjudande och hur har Ni packeterat det? Hur ser offertförfarandet ut? Hur jobbar Ni med avtal och kvalitetsuppföljningar?

 

Med en genomarbetad och fastställd säljprocess blir säljarbetet genast mycket enklare och säljinsatserna kommer garanterat att resultera i fler och bättre affärer.

Behöver du får struktur på din säljorganisation eller säljare kan Du fylla i formuläret nedan så återkommer vi till Dig inom några dagar.

Vi genomlyser hela eller delar av Din säljprocess och ger effektiviseringsförslag. Vid behov dokumenterar vi säljprocessen och hjälper till att ta fram relevanta och enhetliga affärsdokument. 

 

Många företag har ett säljande arbetssätt men ingen egentlig uttalad säljprocess. Vi kan hjälpa till att skapa allt från enkla till mer komplicerade säljprocesser beroende på Ert erbjudande till kund. Med processen på plats är det mycket enklare att dimensionera säljorganisationen och att tydliggöra eventuella utbildningsbehov.