Referenser från deltagare till Sofia Sandéns utbildningar

Sofia är en uppskattad pedagog vilket vi önskar få framföra genom några blandade röster från deltagare i
kursen ”Utveckla din röst och ditt tal” som hållits vid olika tillfällen.

”Intressant, givande och energiskapande”

”Jag har lärt mig en hel del, alla övningar har sin poäng. Jag har fått verktyg att öva själv”

”Jag tycker den var bra för den visade hur värdefullt det är med noggranna röstförberedelser inför en föreläsning, tal etc.”

"Det har gett mig möjlighet att utvecklas och upptäcka nya sidor i min röst och hos mig själv som helhet"

”Har lärt mig att ta det lugnt när jag pratar och inte stressa utan ta några konstpauser här och där.”

"Min röstmedvetenhet har ökat. Blandningen av övningar har varit perfekt. De har varit givande, stimulerande och allsidiga"

”Den var dynamisk och livlig. Utmanande och lärorik. Kul!”

”En bra kombination mellan andning och röstanvändning – båda viktiga verktyg i undervisningssammanhang, förstås!”

”Kändes för oss som en ny och uppfriskande del och ett bra och nyttigt perspektiv på det vi håller på med som lärare”

”Jag fick med mig många nyttiga tips om förberedelse, röstanvändning och betoning. En lärorik workshop”För att kontakta Sofia, klicka här för att komma till hennes kontaktuppgifter!