Välkommen att ta del av statistik från våra event sedan januari 2014!

Speed Business
® har sedan starten 2009 - 2017 omsatt ca 32 000 personliga möten mellan företagsledare. 54 av ca. 500 tidigare deltagare ringdes upp under Q1 2016 och de första 54 vi fick tag i, för att erhålla information om konkreta affärer och omsättning genom deltagande på våra events, hade tillsammans omsatt 10.54 miljoner kronor. 
I denna enkät intervjuade vi således endast ca. 1/10 av alla deltagare sedan starten 2009. Det tillkommer således ytterligare många tiotals miljoner kronor i omsättning inom affärsnätverket Speed Business
®. För den som önskar se enkäten har vi namn, företag och gjorda affärer nedskrivet ifall man önskar se detta. Vi publicerar dem däremot inte med hänsyn till deltagarnas prestationer.

Tidigare offentliggjorde vi alla deltagares åsikter och vilka värden de upplevde med att delta på Speed Business®. Värdet har alltid varit mycket högt och många väljer att återkomma med motiveringen att Speed Business® är det affärsnätverk som ger konkreta, värdefulla affärsmöten på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Vi har dock valt att ta bort enkäterna fr.o.m. 2016-03-16 med hänsyn till envars åsikter. Ifall du önskar ta del av enkäterna får du gärna boka ett möte med oss så kan vi i mötet ta med oss enkäterna och visa upp, men att offentliggöra dem via internet väljer vi nu alltså att upphöra med.

Det vi väljer att ha kvar är dock sammanställningarna på närvaro samt hur många värdefulla möten i snitt som varje deltagare tyckt. med enkäter från tidigare event! Syftet är att visa upp vad deltagande medlemmar anser om forumet och vad det ger dem. Önskar du även se bilder från tidigare event kan du klicka här för att ta del av känslan i forumet.

Fakta efter eventet 2016-02-25 på Galaxen, Borlänge, med föreläsare Morgan Alling

 • 79 företagsledare var anmälda till mötet för företagsledare
 • 72 kom till lokalen och deltog på mötesforumet (hög procentuell närvaro eftersom vi, som vanligt, ej tillåter "stand-in´s" i forumet
 • 43 av dessa 72 lämnade in enkäterna efter mötet
 • Av 20 personliga möten ansågs 12,8 möten i snitt per företagsledare, på något vis ha varit värdefulla (på 2.5 timme)
 • Totalt antal värdefulla möten, bland de 43 som lämnat in enkäterna och när vi räknat ett streck som 0, är ca 549 stycken!
  Noteras bör att ytterligare 39 företagsledare deltog med sannolika, värdefulla personliga möten. Ponerar vi att de "bara" hade hälften värdefulla möten, d.v.s. 6.4 värdefulla personliga möten, når vi totalt ca 800 värdefulla personoliga möten efter ett enda Speed Business
  ®-arrangemang.
 • Totalt ägde ca. 1400 personliga möten rum mellan företagsledare
 • 437 personer var anmälda till föreläsningen med Morgan Alling, ca 430 av dessa fanns på plats.

Fakta efter eventet 2015-11-26 på Falu Kuriren Arena med föreläsare Per Holknekt

 • 87 företagsledare (49,4% av totala antalet medlemmar) var anmälda till mötet för företagsledare
 • 72 kom till lokalen och deltog på mötesforumet
 • 46 av dessa lämnade in enkäterna efter mötet
 • Av 20 personliga möten ansågs 12,4 möten i snitt per företagsledare, på något vis ha varit värdefulla (på 2.5 timme)
 • Totalt antal värdefulla möten, bland de 46 som lämnat in enkäterna och när vi räknat ett streck som 0, är 570 stycken
 • Totalt ägde ca. 1420 personliga möten rum mellan företagsledare (1440 om alla stannat men 2 deltagare avvek något tidigare)
 • 509 personer var anmälda till föreläsningen med Per Holknekt, ca. 490-500 av dessa fanns på plats.

Fakta efter eventet 2015-08-25 på Galaxen, Borlänge, med föreläsare Manuel Knight

 • 68 företagsledare (ca. ?% av totala antalet medlemmar datumet för arrangemanget) var anmälda till mötet för företagsledare
 • 54 kom till lokalen och deltog på mötesforumet
 • 35 av dessa lämnade in enkäterna efter mötet
 • Av 20 personliga möten ansågs i snitt 12,3 möten på något vis ha varit värdefulla
 • Av 20 personliga möten ansågs 432 möten på något vis ha varit värdefulla. Noteras bör att några skrivit ett streck ( - ) på antal värdefulla möten, dessa har vi räknat som 0 intressanta möten.
 • Totalt antal värdefulla möten, bland de 35 som lämnat in enkäterna och när vi räknat ett streck som 0, är 432 sycken
 • Totalt ägde ca. 1080 personliga möten rum mellan företagsledare (alla 58 fick 20 personliga möten)
 • 342 personer var anmälda till föreläsningen med Manuel Knight

Fakta efter eventet 2015-05-21 på Falu Kuriren Arena med föreläsare Mark Levengood

 • 75 företagsledare (ca. 50% av totala antalet medlemmar datumet för arrangemanget) var anmälda till mötet för företagsledare
 • 58 kom till lokalen och deltog på mötesforumet
 • 34 av dessa lämnade in enkäterna efter mötet
 • Totala antalet "värdefulla möten" på detta event, bland de 34 som lämnat in enkäten, är 346 st.
  Vi har räknat streck som 0 antal värdefulla möten av 20. 24 deltagare lämnade ej in enkäterna så antalet värdefulla möten är högt
 • Av 20 personliga möten ansågs 10,2 möten i snitt på något vis ha varit värdefulla.
  Noteras bör att några skrivit ett streck ( - ) på antal värdefulla möten. 
 • Totalt ägde ca. 1160 personliga möten rum mellan företagsledare (alla 58 fick 20 personliga möten)
 • 404 personer var anmälda till föreläsningen med Mark Levengood

Event nr 1 av 4 2015-02-10 på Galaxen, Borlänge
Föreläsare - Anders "Järnmannen" Olsson

Sammanställning saknas. Enkäter finns att tillgå i möte med Ola Linnteg eller Mika Snell.

Event nr 4 av 4 2014-11-27 på Falu Kuriren Arena, Falun
Föreläsare - Björn Ranelid

Sammanställning saknas. Enkäter finns att tillgå i möte med Ola Linnteg eller Mika Snell.

Event nr 3 av 4 2014-08-26 på Galaxen, Borlänge
Föreläsare - Anna Lena Bergelin (fd. Brundin)

Sammanställning saknas. Enkäter finns att tillgå i möte med Ola Linnteg eller Mika Snell.

Event nr 2 av 4 2014-05-15 på Falu Kuriren Arena, Falun
Föreläsare - Fredrik Sträng

Vi försöker alltid att förbättra konceptet in i detalj och därför är efterföljande enkäter ett viktigt redskap för oss.
Nedan finns sammanställd statistik från de enkäter vi fick in efter event #2 på Falu Kuriren Arena.


​​Nya potentiella kunder: 3.9
Nya potentiella leverantörer: 1.6
Nya potentiella samarbetspartners: 2.2
Nya värdefulla kontakter: 7.4

Event nr 1 av 4 2014-02-17 på Hotel Galaxen, Borlänge
Föreläsare - Kjell Enhager

Statistik från 20 personliga möten mellan företagsdledare:

​​Nya potentiella kunder: 3.8
Nya potentiella leverantörer: 1.4
Nya potentiella samarbetspartners: 1.8
Nya värdefulla kontakter: 6.2