Efter Speed Business ®-möte #1 vid Falu Gruva 2009-09-03 gjordes en enkät där fem frågor ställdes till mötesdeltagarna. Här nedan finner Du mötesdeltagarnas åsikter, positiva som negativa, från de som valde att svara på frågorna.

Efter den här enkäten anklagades Speed Business ® för att ha falska enkäter, det var för bra svarsresultat för att vara sant. Därför finns företag och namn på vem som säger vad i nästa enkät du finner via hemsidan, vi ber om ursäkt för att ej ha publicerat uppgiftslämnarna.

 

 

1) Vilka förväntningar hade du på mötet?
2) Upplevde du tiden 2 min som tillräcklig?
3) Hur många nya möten har detta genererat för dig?
4) Vad det här ett forum som du kan tänka dig att besöka igen?
5) Vad vi kan tänka på till nästa möte?

_________________________________________________________________________________________________

1) Nya kontakter
2) Ett litet nej
3) 8
4) Ja
5) Bra möte, hade nog förväntat mig mindre möten och färre personer närvarande
_________________________________________________________________________________________________

1) Inga
2) Bra
3) 1
4) Ja
5) Bara ett möte men massor av bra kontakter, kör likadant igen!
_________________________________________________________________________________________________

1) Nervös och trodde att det skulle bli relativt svårt att få kontakt och boka möte
2) Ibland ja, ofta hade kanske 30-60 sek extra gjort det ännu bättre
3) 6
4) Absolut, gärna!
5) Kanske att man växlar att sitta/gå vid paus. Men detta var jättebra! Supernöjd! Tack för ett
toppeninitiativ!
________________________________________________________________________________________________

1) Inga speciella
2) Alledeles lagom
3) 5
4) Absolut
5) Kanske lite mer mellanrum, blir lätt att man hör grannen
_________________________________________________________________________________________________

1) Att träffa företag som träffar våra tjänster
2) Ja
3) 2
4) Nej
5) Billigare
_________________________________________________________________________________________________

1) Nya kundkontakter
2) Kändes stressigt men var mkt bra
3) 3
4) Ja, absolut
5) Sammanställning av kunder och storlek på bolag, inte så många intressanta företag för oss, men
många ville träffa oss..
_________________________________________________________________________________________________

1) Göra affärer, skapa kontakter
2) Ja
3) 5
4) Ja
5) Hög ljudnivå, kanske annan lokal
_________________________________________________________________________________________________

1) Mer passande branscher
2) 2.5 vore bra
3) 4
4) Ja, oftare
5) Faktiskt inte, bra gjort
_________________________________________________________________________________________________

1) Stort
2) Ja
3) 14
4) Ja, absolut
5) Fortsätt så här, bra!
_________________________________________________________________________________________________

1) Träffa några personer som ev. skulle vilja träffa mig och prata affärer
2) Ja
3) 3
4) Ja
5) Tyckte att det var riktigt bra
_________________________________________________________________________________________________

1) Bra kontakter, bra möten, marknadsföring, behovsanalys
2) Ja
3) 5
4) Ja
5) Bra arrangemang, kanske avsluta med en frivillig middag
_________________________________________________________________________________________________

1) Skaffa nya affärspartners
2) Absolut
3) 3
4) Ja
5) Färsk hummer är alltid ett trevligt inslag
_________________________________________________________________________________________________

1) Hoppas på nya kunder
2) Ja
3) 5
4) Ja
5) Om det går skulle ändå mer matchmaking vara bra
_________________________________________________________________________________________________

1) Få bra leads
2) Ja
3) 10
4) Ja
5) Ring även när mötet ska börja
_________________________________________________________________________________________________

1) Öppen
2) Ja, det fungerar
3) 5
4) Ja
5) Lite svårt att ha koll när det är dags för vad vid ringningen
_________________________________________________________________________________________________

1) Snabbt få presentera sig och hinna stämma av ev. framtida kontakt
2) Ja
3) 5
4) Ja
5) Mer tid före och efter för "mingel"
_________________________________________________________________________________________________

1) Intressanta möten
2) Lite kort
3) 6
4) Ja
5) Håll hårdare på beslutsfattande deltagare (Notis ifrån Speed Business; numer är forumet till 100%
ämnat för företagsledare som kan och får göra affärer i två riktningar)
_________________________________________________________________________________________________

1) Att får träffa nya företagare och boka in nya träffar antingen via telefon eller personligt besök
2) Inte kortare i alla fall
3) 15
4) Absolut
5) Kommer inte på ngt just nu, men lovar att maila om något dyker upp
_________________________________________________________________________________________________

1) Att träffa intressant folk, samt att nätverka lite
2) Lite kort i vissa fall och lång i andra
3) 3
4) Ja, om jag slipper betala, varför skall jag betala för att lyssna på folk som vill sälja till mig? De
borde betala för mig.. Se förra frågan, Selecta etc. som är här borde betala för att träffa potentiella
kunder..
(Notis ifrån Speed Business; numer måste man, för att få delta, kunna och få göra affärer i två riktningar för
att få delta)
_________________________________________________________________________________________________

1) Inga
2) Ja
3) 2
4) Ja
5) Större geografiskt område
_________________________________________________________________________________________________

1) ---
2) Lite i kortaste laget
3) 5
4) Ja
5) En kort presentation från varje deltagare
_________________________________________________________________________________________________

1) Mycket förväntansfull
2) För min presentation OK
3) 6
4) Ja
5) Inget som mig fattas / Anders Albanus
_________________________________________________________________________________________________

1) Nya kundkontakter
2) Ja
3) 5
4) Ja
5) ---
_________________________________________________________________________________________________

1) Nya kunder
2) Bra tid
3) 1
4) Ja
5) Alternativ till mackan, till exempel mörk choklad, minst 70% för oss som inte äter kolhydrater
_________________________________________________________________________________________________

1) Få minst två leads
2) 2 min ok
3) 3
4) Ja
5) Inga kommenterer
_________________________________________________________________________________________________

1) Inga
2) 2 min ja, men byte skall vara två min
3) 8
4) Ja, kommer 25/2
5) Kyla i lokalen
_________________________________________________________________________________________________

1) Att träffa så många nya potentiella kunder som möjligt
2) Gränsfall, 3 min vore bra
3) 4
4) Ja
5) Lite glesare mellan personerna då det var svårt att höra ibland vad den andra personen sa
_________________________________________________________________________________________________

1) Framförallt att få träffa fler företag med verksamhet i Falun
2) På näppen, men ok
3) 6
4) Ja
5) En parameter vid urvalet bör då vara placeringen
________________________________________________________________________________________________

1) ---
2) ---
3) 2
4) Ja
5) Kan absolut vara fler gånger, tror några möten genererat mig några kunder
________________________________________________________________________________________________

1) Inga
2) Nej
3) 6
4) Ja
5) Nej, det här var mkt bra!
________________________________________________________________________________________________

1) Spännande att på ett enkelt och effektivt sätt träffa mångaföretag
2) Ja
3) 9
4) Absolut!
5) Tycker att ljudnivån blev väldigt hög, surrigt, svårt att höra, kanske beror det på lokalen eller så är det svårt att undvika när så många pratar så frenetiskt. Tack för idag!
_________________________________________________________________________________________________

1) Att förhoppningsvis knyta nya kontakter
2) Ja, i stort sett
3) 4
4) Absolut!
5) ---
_________________________________________________________________________________________________

1) Att träffa nya kunder
2) 3 min skulle vara ännu bättre
3) 6
4) ---
5) ---
_________________________________________________________________________________________________

1) Nyfiken, bra sätt att knyta kontakter
2) 2 min lite för lite, 3 min kanske räcker
3) 2
4) Absolut
5) Bara två möten men många mailkontakter som sedan kan bli möten. Skulle vilja träffa fler företag så nästa gång skulle kanske Speed Dating-träffen vara 3 timmar
________________________________________________________________________________________________

1) "Ganska höga", att jag skulle behöva prata mer själv, djupare om verksamheten
2) Jovars, liite längre men då längre kunder
3) 10
4) Ja
5) Känna representanter från stora företag med stora behov av utbildning
Tydligare startsignal, bra med en paus, fortsätt med detta!
________________________________________________________________________________________________

1) Inga, nyfken
2) Ja och nej
3) 8
4) Ja
5) Mer ljuddämpad lokal
________________________________________________________________________________________________

1) Besök
2) Ja
3) 4
4) Okej
5) Kommer ej på, tom i huvudet
________________________________________________________________________________________________

1) Hoppades på att träffa 2-5 nya kunder
2) 2 min var för lite
3) 3
4) Eventuellt, men då måste det vara lite längre tid
5) ---
________________________________________________________________________________________________

1) Nya företag
2) Tiden något kort (3 min)
3) 4
4) Ja
5) ---
________________________________________________________________________________________________

1) Att möta nya kunder
2) Ja
3) 8
4) Ja
5) Nej, koncept och tid är bra
________________________________________________________________________________________________