Deltagande företagsledare och deras svar på enkäten efter möte #3 på First Grand Hotell 2010-09-02. Svaren på fråga nr. 5 finner vi extra glädjande!

De medverkande företagsledarna fick besvara följande 5-6 st. frågor:
1) Fann du genomgången innan mötet som värdefull?
Vad skulle kunna förändras/förbättras?
2) Upplevde du tiden 2 minut som tillräcklig?
Var signalerna tillräckligt tydliga vid platsbytena?
3) Hur många av de 20 personer du träffat har varit givande sett till
pot. eller befintlig kund, ny samarbetspartner, bra kontakt etc.?
4) Är det något som du skulle vilja förändra, förbättra eller lägga till/ta bort?
5) Var det här ett forum som du kan tänka dig att besöka igen?
6) Du som medverkar för andra eller tredje gången, vad är det som gör att just du
återkommer gång efter annan?

 

Notera gärna antalet företagsledare som kan tänka sig att
besöka Speed Business igen på fråga nummer 5.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Scandic Hotels, Svante Kempe, regionchef
1) Helt ok och tillräckligt
2) Det räcker i de flesta fall
3) Ca. hälften
4) Bättre ljudanläggning, bättre lokal!!
5) Javisst!

 

DHL, Kurt Norddahl, Distriktschef
1) Lokalen var bullrig, svårt att höra ibland vad motparten sa
2) Ja, helt ok
3) Jag har fem aktiva case som lett till avtal (Kurt svarade 2 mån. efter mötet, Speed Business notis)
4) Nej, egentligen inte
5) Ja

 

Näringslivet FalunBorlänge, Maria Rolander, VD
1) Ja, lagom långt
2) Absolut!
3) En ny medlem, ev. två till på G, 10 kundrelationer/tidigare medlemmar, 1 ny samarbetspartner
4) Ev. kan lite "pep-talk" finnas i pausen samt lite påtår =)
5) Ja, och vara samarbetspartner till

 

Bilfocus, Anders Norén, VD
1) Ja, helt ok denna gång!
2) Bra med 2 minuter. Signalerna fungerade bra!
3) Svårt att säga
4) ---
5) Ja
6) Offensivt kontaktskapande

 

Prifloat, Thomas Samuelsson, VD
1) Ok
2) 5 bokade, 8 ring o boka, 1 invänta kontakt, 6 ej träff
3) 13 potentiella kunder är jag mer än nöjd med
4) Akustiken
5) Ja

 

Intellecta Infolog, Erik Lundgren, kontorschef
1) Bra!
2) Tydligt nu.
3) Allt bättre än förra träffen.
4) Ja
5) Ville prova om nya kunder dykt upp.

 

Ibeco, Carl Berglund, VD
1) Överlag bra
2) Ja, lite kort men intressant
3) 25%
4) Tema; bygg, tjänst, event etc.
5) Ja Trevligt

 

Leksands IF, Tommy Munther, Båtgeneral
1) Fick bra info
2) Lite kort tid. Gäller att vara effektiv
3) Ca. 5 st.
4) Ljudet i lokalen
5) Ja

 

Invent AB, Jörgen Hellberg, VD
1) Ja.
2) Ja - Ja
3) I stort sett alla
4) Nej
5) Ja

 

JetPak, Mikael Bengtsson, franchisetagare
1) ---
2) Kändes stressigt - Signalerna var tydliga
3) 25%
4) Gör det till en heldag
5) Ja

 

Carlgrens El, Ulf Carlgren, VD
1) Allting var perfekt
2) Det var bra.
3) 10 st.
4) Nej
5) Ja

 

Loxodonta, Mattias, delägare
1) ---
2) Nja - Ja
3) 3 - 4 st.
4) ---
5) Ja
6) Kontakter, energi, affärer

 

HomeMaid, Susanne Moffat, regionchef
1) ---
2) Ja
3) 50%
4) ---
5) Ja

 

Akom, Göran Green, ägare
1) Kanske kan göras enklare, typ "tre saker att tänka på när"..
2) Tre minuter hade varit super, men två funkar. Kanske något mindre öronbedövande signal
3) Kanske 5-7 stycken
4) Hög ljudnivå, rösten tog slut för snabbt
5) Ja, om ett eller två år

 

Grant Thornton, Maria Jalkenäs, kontorschef
1) Bra
2) Tillräcklig
3) 6-7 st.
4) Bättre lokal
5) Absolut

 

He-Pe Bygg, Leif Lindgren, VD
1) Ja
2) Ja - Ja
3) 4 st
4) ---
5) Ja

 

Ett fyrfaldigt Leve, Maria Adeström Jonsson, ägare
1) Ja
2) Ja
3) 12 st.
4)
5) Ja
6) Bra sätt att få en snabb första kontakt! Tillräckligt med tid för att kunna se om vi
kan ha ett utbyte av varandra.

 

Personalbyrån, Anders Stål, VD
1) Bra utskick
2)Bra med tidspress för att vara effektiv. Tydliga signaler.
3) Ca. 7-8 st.
4) Hög volym i salen
5) Absolut

 

Printeliten, Katharina Lind, ägare
1) Ja
2) Ja
3) 11 bef. kunder/2 nöjda med bef. lev. / 7 bokningar
4) Var väldigt bra
5) Ja
6) Vill sälja mer! Se om våra kunder är nöjda med oss

 

Slaggatan 10, Anna-Carin Schönbeck, VD
1) ---
2) Helt ok!
3) I princip alla
4) Nej
5) Ja

 

Forscomp, Pontus Björck, delägare
1) Ja, tiden var lagom. Signalen hördes tydligt
2) ---
3) 15 st.
4) ---
5) Ja

 

Faluhälsan, Kaisa Pettersén, VD
1) Bra! Personligt förbokad (Efkom Education)
2) Ja - Ja
3) 75%
4) Lokal - ljudet jobbigt - akustik
5) Ja

 

Nudax, Kjell Rapp, VD
1) Bra, bättre ljudnivå
2) Räckte med 2 minuter. Ja.
3) Ca. 10 st.
4) ---
5) Ja

 

First Grand Hotel, Lise Blomqvist, hotelldirektör
1) Toppen för nya
2) Ja
3) Ca. 15 st.
4) ---
5) Ja

 

Xbase, Åsa Ahlgren Peters, VD
1) Ok som den var
2) En del av mötes-deltagarna (de som börjar) har svårt att hålla tiden
3) Minst 5 st. =)
4) ---
5) Ja

 

IR Skylt, Matti Lindberg, VD
1) Ja
2) Plus 1 minut
3) 25%
4) ---
5) Ja

 

Prioleva, Anders Åkerberg, delägare
1) Bra
2) Ja - Nej
3) 4 - 0 - 1
4) ---
5) Ja

Björk Reklam, Eric Björk, ägare
1) ---
2) Ok
3) 3-4
4/ Fick bara träffa 1/3 av alla. Längre tid, fler möten
5) OK

 

Ramböll, Lena Hellberg, avdelningschef
1) Ja
2) Ja, vissa gånger för lite tid, andra lagom. OK
3) 5-10 inom olika tidsperspektiv
4) Lagom med 20 möten om det var fler möjliga
5) Ja, mycket trevligt

 

Falu Automater, Niklas Sundqvist, delägare
1) Ja
2) Ja, under de här förutsättningarna
3) 80%
4) ---
5) Ja

 

Workzone, Per, delägare
1) Ja
2) Ja
3) 4
4)
5) Ett otroligt bra sätt att träffas

 

Electrolux Home, Roger Hansson, franschisetagare
1) Bra med input, "att tänka på" som kom på mail
2) Lite knappt med tid mellan stolsbyten
3) 8 av 20
4) Lite mer ljudisolerat
5) Ja

 

Svenska Skidspelen, Anki Kjellberg, VD
1) Ja, det är ett måste.
2) Tydligt - Ja
3) 11
4) Kalender hinner man ej med, visitkort ett måste
5) Ja. KAN EJ I MARS TYVÄRR!

 

Kaffebönan Handels AB, Anders Tunestam, VD
1) Mycket bra
2) Effektivt, fungerade bra
3) 5-7 st.
4) Väldigt hög ljudnivå i lokalen, svårt att höra/göra sig hörd
5) Ja

 

I.C.E Äventyrscentrum, Junior Jones, ägare
1) Fick mer kött på benen, fullt tillräckligt
2) Bra! Stressigt och lite kul.
3) De flesta
4) ---
5) Ja

 

Grand Spa & Sport, Helena Tysk, Ägare
1) Bra och tydlig
2) Japp, blev lite oviss på slutet p.g.a. trött hjärna...
3) 5 st.
4) Nej
5) Ja
6) Bra med kontakter

 

Fotograf Janne Eriksson, ägare
1) Ja
2) Ja
3) Ca. 5 st.
4) Nej
5) Ja

 

Eljas Motor, Fredrik Eljas, VD
1) Bra
2) Bra
3) 10 st.
4) ---
5) Ja

 

Office Dalarna, Jörgen Malmberg, VD
1) Den var bra och lagom
2) 3 min. vore bra. Signaler tydliga
3) 10
4) Jag träffade 2 st. gym i samma grupp och 1 st. företagshälsovård. En st. konkurrent - IT-Hantverkarna
5) Ja

 

IBF Falun, Ola Linnteg, Klubbchef
1) Ja, fullt tillräcklig
2) Ja, helt ok. - Ja
3) Ca. 10 st.
4) ---
5) Ja

SB Media, Simon Berglund, Ägare
1) Bra info
2) Ja
3) ca. 5 st.
4) Mer mingeltid
5) Ja
6) Givande och effektivt, 20 möten på 2 timmar

 

Må Bättre, Patrik Scultz, Ägare
1) Bra!
2) Bra!
3) ca. 30%
4) ---
5) Ja J
6) ag fick till några affärer efter förra gången =)

 

Svea Träningscenter, Marit Sandgren, gymchef
1) Absolut
2) Absolut
3) Ca. 10 st.
4) Tycker det har varit jättetrevligt. Lättare om jag träffat fler Blge-företag =)
5) Helt klart!

 

Utvecklingscoach Helen Kallebäck
1) Fullständigt perfekt. Man förstod verkligen
2) I början svårt, men efterhand bra. Tydlig signal
3) 3-4 st.
4) Inte som jag kan tänka nu.
5) Absolut Det här var inspirerande, galet och roligt, Tack!

 

Limonia Dalarna AB, Tomas Carlquist, ägare
1) Bra tips och instruktioner. Det behövs
2) Helt OK!
3) 18 var potentiella kunder/partner
4) Svår ljud-lokal
5) Ja

 

Affärsfastigheter, Ingegerd Lundgren, VD
1) Bra
2) Ja, det var tillräckligt. Blev svårt med visslandet
3) Vet ej
4) Bättre akustik
5) Kanske

 

IT-Hantverkarna, Bert Rogflo, VD
1) OK
2) Tillräcklig, Signalen ok
3) 9 av de 20 var befintliga kunder, övriga bra kontakter - 6 st.
4) Nej
5) Ja
6) Det ger bra kontakter

 

LRF Konsult, Anders Bergström, kontorschef
1) Ok
2) Ja
3) Träffade 15 p.g.a. föräldramöte, 8 av dessa fortsatt kontakt. Övriga också bra att träffa.
4) Nej
5) Ja