4:e eventet av 4 år 2014 ägde rum 2014-11-27 på Falu Kuriren Arena.
Här nedan finner du bilder samt enkät från mötet.

De medverkande företagsledarna fick besvara följande 7 frågor:
(vi inväntar svar från enkät, Speed Business® notis 1/12)


1) Beskriv gärna Björn Ranelids föredrag med 3 ord!

2) Upplevde du att logistik kring föreläsning och Speed Business® för företagsledare flöt väl? Om inte, vad kan förbättras?

3) Hur många personer med följande fördelning träffade du på mötet under 2,5 timme?
(vi väntar på svar från 27/11, statistiken nedan är från feb-mötet)
Potentiella kunder  |  Potentiella leverantörer  |  Samarbetspartners  |  Värdeulla kontakter
Snitt: 3.8 pot kunder   | 1,4 pot. leverantörer  |  1,8 pot. samarb.  |  6,2 värdefulla kontakter

4) Hur skulle du beskriva Speed Business® medlemskap för någon du känner som ännu inte är medlem?

5) Hur skulle du beskriva eftermiddagen med tre ord?

6) Förslag på föreläsare för Speed Business® medlemmar

7) Har du några övriga tankar är du varmt välkommen att förmedla dem här?

Deltagarnas svar kommer att publiceras här allt eftersom vi får in dem. Enkät sändes ut den 1/12.

Deltagarnas svar kommer att publiceras här allt eftersom vi får in dem. Enkät sändes ut den 1/12.