Håkan Åman, Falu BS Fotboll
När Håkan Åman, som deltagare på ett flertal tidigare Speed Business®-träffar, ombads 2015 att återkomma med feedback på vad deltagandet gav honom, svarade han så här: ”Snabbt sätt att effektivt träffa rätt personer på ett intensivt sätt med disciplin & positiv anda”.
Fr.o.m. 2022 kommer Falu BS Fotboll att erbjuda befintliga samarbetspartners, men även företag som är icke-sponsorer, att delta på Speed Business® som en enskild aktivitet. Detta innebär att flera olika och stora värden, genom det mest tidseffektiva koncpetet på marknaden, kommer fler till gagn. 

Samarbetspartners till Falu BS Fotboll

Falu BS Fotboll jobbar aktivt med att skapa ett partnernätverk som ger högsta möjliga värden för befntliga föreningen, partners & Speed Business®-deltagarna. Föreningen har ca 20 lag och ca 700 aktiva.

Föreningen är en av Faluns mest aktiva föreningar som utbildar ungdomar, verkar för fungerande integration och därtill lägger grundstenarna för en framgångsrik elitfotboll.

Falu BS Fotboll fortsätter skapa värden för vårt sponsornätverk, bl.a. genom konceptet SPEED BUSINESS®.


Dag & datum för vårens event -23:
torsdagen den 16/3 -
FRAMFLYTTAT!

Kl. 10.30 – 11.00    Öppning med kaffe & trevligt mingel
Kl. 11.15 – 12.15    Speed Business® med möten på tu man hand
Kl. 12.15 – 12.55    Lunch & naturligt, trevligt & givande mingel
Kl. 13.00 – 14.00    Speed Business® med möten på tu man hand
Ps. Tiderna kan komma att ändras liksom innehållet, men boka in datumet för det är spikat.

Plats: Vi återkommer om plats, stad blir dock Falun.

Det här är en stor chans att träffa nätverket som Falu BS Fotboll driver, att få värdeskapande och trevligt mingel, god lunch, givande föreläsning och viktiga personliga möten för att skapa, vårda och återfå dina personliga relationer.

Vidare; Investering för deltagande hittar du i anmälningsformuläret. En person från varje företag får delta på Speed Business®.

Varmt välkomna!
Hälsar
Falu BS Fotboll & Speed Business®

Anmälan till Falu BS Fotbolls
Speed Business® 
Vi har valt att flytta fram datumet från den 16/3 - vi återkommer med nytt datum så snart vi spikat det!

  • Vi repeterar ödmjukt:
    Konceptet vänder sig till Dig som förstår värdet av ett kontaktnät men möjligen lider av brist på tid. Du ska titulera dig VD, ägare/delägare, regionchef, kontorschef, platschef, marknadschef (tillåts denna gång) e.t.c. d.v.s. du som kan, och får, göra affärer i två riktningar. Säljare, eller s.k. stand-in´s är ej välkomna till Speed Business®-delen men hälsas varmt välkomna till våra övriga, trevliga & givande aktiviteter.
  • Anmälan är bindande, du köper en "stol/plats" på ett planerat event varpå erlagd avgift ej återbetalas såvida det inte beror på sjukdom.
  • Priser är inkl. god, trevlig lunch, kaffe/kaka och flera personliga och värdefulla personliga möten på tu man hand med företagsledare i den mest tids- & kostnadseffektiva formen för relationsbyggande på marknaden.
  • Speed Business® sänder faktura med 14 dagars betalningsvillkor.
    Dina uppgifter vid anmälan, lämnas ej ut till 3:e eller används i något annat syfte än för information relaterat till Speed Business®.

8/11 -22
FALU BS FOTBOLL arrangerade lunch, SPEED BUSINESS® & Gå-Fotboll med "Stora Stöten Cup"


Vi som sågs på Speed Business® med Falu BS Fotboll som arrangör, värderar våra kontaktnät högt. Det var fantastiskt kul att träffas igen och som en av deltagarna sa efter mötena; "detta koncept är så fantastiskt tidseffektivt och värdefullt!"

Vi får tacka Mono Loco Falun så jättemycket igen för ett verkligen supertrevligt bemötande och värdskap, god mat och grymma lokaler! Nu ser vi fram emot fler aktiviteter med Falu BS Fotboll och tills dess, ta hand om er!
Mvh
Mika Snell
Speed Business®
Vi maximerar idrottsföreningars sponsornätverk

#falubsfotboll #speedbusiness #kontaktnät #personligarelationer #svenskfotboll #Falun #falunhänder #monolocofalun 

Speed Business® den 7/4 -22
FALU BS FOTBOLL arrangerade SPEED BUSINESS® & föreläsning med JERKER ENARSSON!


Hur värderar du ditt kontaktnät?! Frågan brukar få olika svar. Vi som återigen sågs på Speed Business® med Falu BS Fotboll som arrangör, värderar våra kontaktnät högt. Det var fantastiskt kul att träffas igen och få samtala "IRL" och därtill få ett tankeväckande föredrag kring kommunikation och ledarskap. Vi får tacka Mono Loco Falun så jättemycket också för ett verkligen supertrevligt bemötande och värdskap, god mat och grymma lokaler! Nu ser vi fram emot fler aktiviteter med Falu BS Fotboll och tills dess, ta hand om er!
Mvh
Mika Snell
Licens-givare, Speed Business®
Vi maximerar idrottsföreningars sponsornätverk

#falubsfotboll #speedbusiness #kontaktnät #personligarelationer #svenskfotboll #Falun #falunhänder #monolocofalun 

Följ gärna Falu BS Fotboll via deras hemsida!