Speed Business® 14/5 2020 - en anpassad variant med möten p.g.a. rådande Corona-pandemi. Det blev en promenad i både vind, vårväder och snöväder. 22 tappra deltagare gjorde följe
och vi avslutade med gemensam lunch på "Nya" Geschwornergården vid Falu Gruva.
Stort tack till er som deltog - nu kämpar vi på och siktar mot framtiden!